Ekshumacije > Sarajevo - Opštine Novi grad i Novo Sarajevo

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela iz pojedinačne grobnice sa lokaliteta - Rasadnik, Buća potok, opština Sarajevo Novi grad - grad Sarajevo.
Datum ekshumacije/asanacije: 24.09.1999. godine
Broj pronađenih tijela: 1

   
     

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Buha (Rade) Slavojka, rođ. 1949. god.; id. 1999. god.