Ekshumacije > Sarajevo - Opštine Novi grad i Novo Sarajevo

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka dva mrtva tijela (pojedinačne grobnice) sa lokaliteta - lokalno pravoslavno groblje “Žuč”, nedaleko od ulaza u groblje, opština Sarajevo Novi grad - grad Sarajevo.
Datum ekshumacije/asanacije: 26.05.1999. godine
Broj pronađenih tijela: 2


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Brezar (Milenko) Ranko, rođ. 1947. god.; id. 1999. god.
- Simeunović (Arso) Đorđe, rođ. 1951. god.; id. 1999. god.