Ekshumacije > Sarajevo - Opštine Novi grad i Novo Sarajevo

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog mrtvog tijela sa lokaliteta - Žuč, groblje "Bojnik", opština Sarajevo Novi grad - grad Sarajevo.
Datum ekshumacije/asanacije: 23.10.2007. godine
Broj pronađenih tijela: 1

   
     

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Samardžija (Žarko) Goran, rođ. 1971. god.; id. 2008. god.