Ekshumacije > Sarajevo - Opština Stari Grad

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka najmanje jednog tijela iz izmještene masovne grobnice sa lokaliteta - jama "Kazani", naselje Boguševac, sjeverna padina planine Trebević, opština Stari Grad, Sarajevo.
Datum ekshumacije/asanacije: 31.05.2000. godine
Broj pronađenih tijela: 1


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- “NN”