Ekshumacije > Sarajevo - Opština Stari Grad

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka najmanje jednog tijela (broj tijela nije moguće utvrditi bez rezultata DNK analize) iz izmještene masovne grobnice sa lokaliteta - jama "Kazani", naselje Boguševac, sjeverna padina planine Trebević, opština Stari Grad, Sarajevo.
Datum ekshumacije/asanacije: od 21.08.2001. do 01.09.2000. godine
Broj pronađenih tijela: najmanje 1 tijelo


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Komljenac (Ilija) Marina, rođ. 08.09.1926. god.; id. 2004. god.
Napomena: Pronađena samo jedna kost vezana za Komljenac Marinu!
- “NN”
- “NN”
- “NN”