Ekshumacije > Sarajevo - Opština Stari Grad > pojedinačne grobnice