Ekshumacije > Opština Srebrenik

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog mrtvog tijela sa lokaliteta zemljišta vl. Ristić Cvijana, selo Cvjetkovići, zaseok Srebrenik, opština Srebrenik.
Datum ekshumacije/asanacije: 29.04.1999. godine
Broj pronađenih tijela: 1

 
     

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Stanišić (Stevo) Stojan, rođ. 1934. god.; id. 1999. god.