Ekshumacije > Opština Srebrenik

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog mrtvog tijela sa lokaliteta - lokalno srpsko pravoslavno groblje u mjestu Gornja Potpeć, opština Srebrenik, dana 16.06.2000. godine.
Datum ekshumacije/asanacije: 16.06.2000. godine
Broj pronađenih tijela: 1

   

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Mičić (Spasije) Rado, rođ. 1957. god.; id. 2000. god.