Ekshumacije > Opština Srebrenik

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog mrtvog tijela sa lokaliteta - Gornja Potpeć, dvorište kuće vl. Savić Save, opština Srebrenik.
Datum ekshumacije/asanacije: 16.06.2000. godine
Broj pronađenih tijela: 1

   

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Savić (Pero) Jovo, rođ. 1904. god.; id. 2000. god.