Ekshumacije > Opština Srebrenik

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog mrtvog tijela sa lokaliteta - rov koji se nalazio neposredno uz put za selo Majinoviće, šuma vl. Mihajlović Stojana, opština Srebrenik.
Datum ekshumacije/asanacije: 29.04.2009. godine
Broj pronađenih tijela: 1


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Majinović (Jovan) Joco, rođ. 1973. god; id. 1999. god.