Ekshumacije > Opština Srebrenik

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog mrtvog tijela sa lokaliteta - šuma zvana "Petrov suvat", Srpska Tinja, nedaleko od šumskog puta koji vodi prema kućama vl. porodica Ilić i nedaleko od puta Tinja - Cage, opština Srebrenik.
Datum ekshumacije/asanacije: 29.04.2009. godine
Broj pronađenih tijela: 1

 
     

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Jovanović (Stojan) Branko, rođ. 1956. god.; id. 999. god.