Ekshumacije > Opština Srebrenik

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka dva mrtva tijela (zajednička grobnica) sa lokaliteta - šuma zvana "Petrov suvat", Srpska Tinja, nedaleko od šumskog puta koji vodi prema kućama vl. porodica Ilić i nedaleko od puta Tinja - Cage, neposredna blizina administrativne granice između Srpske Tinje i Kalajdža potoka, opština Srebrenik.
Datum ekshumacije/asanacije: 29.04.1999. godine
Broj pronađenih tijela: 2


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Kolarić (Andrija) Vinko, rođ. 1963. god.; id. 1999. god.
- Jovanović (Stojan) Bogdan, rođ. 1952. god.; id. 1999. god.