Ekshumacije > Opština Srebrenik

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog mrtvog tijela sa lokaliteta - šuma zvana "Petrov suvat", nedaleko od šumskog puta koji vodi kroz šumski predio i nedaleko od puta Tinja - Cage, područje Kalajdža potoka, opština Srebrenik.
Datum ekshumacije/asanacije: 29.04.1999. godine
Broj pronađenih tijela: 1

 
     

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Đorđić (Jevto) Ljuban, rođ. 1949. god.; id. 1999. god.