Ekshumacije > Opština Srebrenik

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog mrtvog tijela sa lokaliteta - šuma zvana "Petrov suvat", na oko 30 m mjereno od puta Tinja - Cage, područje Kalajdža potoka, opština Srebrenik.
Datum ekshumacije/asanacije: 29.04.1999. godine
Broj pronađenih tijela: 1

   
     

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Jelić (Lazar) Risto, rođ. 1964. god.; id. 1999. god.