Ekshumacije > Opština Stolac

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka dva mrtva tijela iz pojedinačnih grobnica sa lokaliteta - gradsko groblje "Burine bare - Uzunovići (Bokule)", grad Stolac.
Datum ekshumacije/asanacije: 09.04.2003. godine
Broj pronađenih tijela: 2


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Radoš (Krsto) Radoslav, rođ. 1907. god.; id. 2007. god.
- “NN”