Ekshumacije > Opština Stolac

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka tri mrtva tijela iz pojedinačnih grobnica sa lokaliteta - gradsko groblje "Burine bare - Uzunovići (Bokule)", grad Stolac.
Datum ekshumacije/asanacije: 02.06.2003. godine
Broj pronađenih tijela: 3


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Šakota (Trifko) Mileva, rođ. 1923. god.; id. 1924. god.
“NN”
“NN”