Ekshumacije > Opština Stolac

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog mrtvog tijela sa lokaliteta - gradsko groblje "Burine bare - Uzunovići (Bokule)", grad Stolac.
Datum ekshumacije/asanacije: 08.09.2006. godine
Broj pronađenih tijela: 1

   

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Radoš (Dušan) Radojka, rođ. 1913. god.; id. 2007. god.