Ekshumacije > Opština Tomislavgrad - Duvno

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija jednog tijela sa lokaliteta - Baljci, opština Tomislavgrad.
Datum ekshumacije/asanacije: 24.05.2007. godine
Broj pronađenih tijela: 1

   
     

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
-  Velimir (Risto) Vasilija, rođ. 1913. godine; id. 2007. god.