Ekshumacije > Opština Tomislavgrad - Duvno

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija jednog tijela sa lokaliteta - Vučipolje, (lokacija se nalazai 3200 m od magistralnog puta Tomislavgrad - Livno - skretanje u selu Cebare za repetitor Tušnica; 900 m od skretanja sa makadamskog puta koji vodi za repetitor Tušnica; 400 m od drugog bazena za gradsku vodu), opština Tomislavgrad.
Datum ekshumacije/asanacije: 04.05.2007. godine
Broj pronađenih tijela: 1


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Marčeta (Milan) Blažo, rođ. 1934. god.; id. 2008. god.