Ekshumacije > Opština Travnik

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostaka četiri tijela iz pojedinačnih grobnica sa lokaliteta - “Srpsko pravoslavno groblje”, Ulica Gaj, grad Travnik.
Datum ekshumacije/asanacije: 22.06.2000. godine
Broj pronađenih tijela: 4


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- “NN”
- “NN”
- Bojović (Borislav) Radomir, rođ. 1951. god.; id. 2000. god.
- Samardžić (Spasoje) Dragiša, rođ. 1933. god.; id. 2000. god.