Ekshumacije > Opština Travnik

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Asanacija terena i pronalazak posmrtnih ostataka jednog tijela na lokalitetu - Šantića Kosa, planina Vlašić, opština Travnik.
Datum ekshumacije/asanacije: 01.09.2000. godine
Broj pronađenih tijela: 1

 

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Dženopoljac (Mirko) Draško, rođ. 1969. god.; id. 2002. god.