Ekshumacije > Opština Travnik

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Asanacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - planina Vlašić, šumski predio, nedaleko od šumskog puta (lijeva strana puta), na udaljenosti od oko 370 m mjereno šumskim putem od puta Črgić - Babanovac, mikrolokacija “Koturača - Vranjevica”, opština Travnik.
Datum ekshumacije/asanacije: 14.08.2001. godine
Broj pronađenih tijela: 1


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Pušić (Vaskrsija) Veljko, rođ. 1962. god.; id. 2006. god.