Ekshumacije > Opština Travnik

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Asanacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - planina Vlašić, šumski predio, nedaleko od puta koji vodi od “šumskih radilišta” prema Babanovcu (desna strana), na udaljenosti od oko 40 m mjereno od rijeke Ugrić, mikrolokacija “Koturača - Vranjevica”, opština Travnik, tijelo obilježeno brojem “3”.
Datum ekshumacije/asanacije: 28.08.2001. godine
Broj pronađenih tijela: 1


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Grubač (Miloša) Vaskrsije, rođ. 1948. god.; id. 2002. god.