Ekshumacije > Opština Travnik

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Asanacija terena i pronalazak posmrtnih ostataka jednog trijela na lokalitetu - planina Vlašić, Vranjevački potok, Opština Travnik.
Datum ekshumacije/asanacije: 15.09.2000. godine
Broj pronađenih tijela: 1

     

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Guslov (Rade) Predrag, rođ. 1961. god.; id. 2000. god.