Ekshumacije > Opština Trebinje

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Razmjena posmrtnih ostataka četiri tijela koja je obavljena na lokalitetu: “Do” - Stolac, linija razgraničenja, dana 04.12.1992. godine sa komisijom za razmjenu HVO (Hrvatska Republika Herceg Bosna). Tijela preuzeli predstavnici Komisije za razmjenu Hercegovačkog korpusa VRS. Nakon razmjene i preuzimanja posmrtnih ostataka od strane predstavnika Komisije za razmjenu Hercegovačkog korpusa VRS rađena je forenzička obrada i identifikacija tijela (obradu i idnetifikaciju ovih tijela radio Dr Stanković Zoran).
Ova tijela nakon razmjene nisu odmah identifikovana i sahranjena su kao "NN" na "Gradskom groblju" - ateistički dio u Trebinju, a u periodu od 29.09. do 14.10.1997. godine reekshumirana su u sklopu reekshumacije 108 “NN” tijela sa ovog groblja i ponovo forenzički obrađena (forenzičku obradu tijela radio Dr Karan Željko).
Napomena: Forenzička obrada ovih reekshumiranih tijela i identifikacija istih rađena je u Trebinju u periodu od 29.09. do 14.10.1997. godine (forenzičku obradu i identifikaciju radio Dr Karan Željko). Nakon provedene identifikacije nakon reekshumacije u Trebinju neidentifikovana tijela pohranjena su u zajedničku grobnicu na “Gradskom groblju” u Trebinju, a nakon toga u “Spomen kosturnicu” u Nevesinju! 2004. godine sva reekshumirana - neidentifikovana tijela ponovo su forenzički obrađena u Banjaluci (forenzičku obradu radio Dr Karan Željko).
Datum razmjene: 14.12.1992. godine
Broj pronađenih tijela: 4


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Ljepava (Milan) Miro, rođ. 1973. god.; id. 2004. god.
Nestao: Popovo polje – Trebinje; Isporučeno sa nepoznatog lokaliteta!
- Vujičić (Dušan) Željko, rođ. 1973. god.; id. 2004. god.
Nestao: Popovo polje – Trebinje; Isporučeno sa nepoznatog lokaliteta!
- “NN”
Isporučeno sa nepoznatog lokaliteta!
- “NN”
Isporučeno sa nepoznatog lokaliteta!