Ekshumacije > Opština Trebinje

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Razmjena: “Do” - Stolac, 11.03.1994. godine
Razmjena posmrtnih ostataka najmanje pet tijela koja je obavljena na lokalitetu: “Do” - Stolac, linija razgraničenja, dana 11.03.1994. godine sa komisijom za razmjenu HVO (Hrvatska Republika Herceg Bosna). Tijela preuzeli predstavnici Komisije za razmjenu Hercegovačkog korpusa VRS. Nakon razmjene i preuzimanja posmrtnih ostataka od strane predstavnika Komisije za razmjenu Hercegovačkog korpusa VRS rađena je forenzička obrada i identifikacija tijela (obradu i identifikaciju ovih tijela radio Dr Stanković Zoran).
Ova tijela nakon razmjene nisu odmah identifikovana i sahranjena su kao "NN" na "Gradskom groblju" - ateistički dio u Trebinju, a u periodu od 29.09. do 14.10.1997. godine reekshumirana su u sklopu reekshumacije 108 “NN” tijela sa ovog groblja i ponovo forenzički obrađena (forenzičku obradu tijela radio Dr Karan Željko).
Napomena: Forenzička obrada ovih reekshumiranih tijela i identifikacija istih rađena je u Trebinju u periodu od 29.09. do 14.10.1997. godine (forenzičku obradu i identifikaciju radio Dr Karan Željko). Nakon provedene identifikacije nakon reekshumacije u Trebinju neidentifikovana tijela pohranjena su u zajedničku grobnicu na “Gradskom groblju” u Trebinju, a nakon toga u “Spomen kosturnicu” u Nevesinju! 2004. godine sva reekshumirana - neidentifikovana tijela ponovo su forenzički obrađena u Banjaluci (forenzičku obradu radio Dr Karan Željko).
Datum razmjene: 11.03.1994. godine
Broj pronađenih tijela: 5


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Kompletan spisak (pdf)