Ekshumacije > Opština Trebinje

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Razmjena: “Do” - Stolac, 01.06.1993. godine
Razmjena posmrtnih ostataka dvanaest tijela koja je obavljena na lokalitetu: “Do” - Stolac, linija razgraničenja, dana 01.06.1993. godine sa komisijom za razmjenu HVO (Hrvatska Republika Herceg Bosna). Tijela preuzeli predstavnici Komisije za razmjenu Hercegovačkog korpusa VRS. Nakon razmjene i preuzimanja posmrtnih ostataka od strane predstavnika Komisije za razmjenu Hercegovačkog korpusa VRS rađena je forenzička obrada i identifikacija tijela (obradu i idnetifikaciju ovih tijela radio Dr Stanković Zoran).
Sva tijela nakon razmjene nisu odmah identifikovana - ukupno 2 tijela od 12 razmjenjenih nisu identifikovana i sahranjena su kao "NN" na "Gradskom groblju" - ateistički dio u Trebinju, a u periodu od 29.09. do 14.10.1997. godine reekshumirana su u sklopu reekshumacije 108 “NN” tijela sa ovog groblja i ponovo forenzički obrađena (forenzičku obradu tijela radio Dr Karan Željko).
Napomena: Forenzička obrada ovih reekshumiranih tijela i identifikacija istih rađena je u Trebinju u periodu od 29.09. do 14.10.1997. godine (forenzičku obradu i identifikaciju radio Dr Karan Željko). Nakon provedene identifikacije nakon reekshumacije u Trebinju neidentifikovana tijela pohranjena su u zajedničku grobnicu na “Gradskom groblju” u Trebinju, a nakon toga u “Spomen kosturnicu” u Nevesinju! 2004. godine sva reekshumirana - neidentifikovana tijela ponovo su forenzički obrađena u Banjaluci (forenzičku obradu radio Dr Karan Željko).
Datum razmjene: 01.06.1993. godine
Broj pronađenih tijela: 2

 

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Rajković (Dušan) Žarko, rođ. 1963. god.; id. 2003. god.
Isporučeno sa lokaliteta: Orah, Dubrovnik; Nestao u Zijemlju - Mostar
- Ćatović (Ramo) Hasan, rođ. 1956. god.; id. 1997. god.
Isporučeno sa lokaliteta – Dubrovnik; Nestao u Trebinju