Ekshumacije > Opština Trebinje

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Asanacija terena i pronalazak posmrtnih ostataka jednog tijela na lokalitetu - Orah, opština Trebinje.
Datum ekshumacije/asanacije: 05.10.1997. godine
Broj pronađenih tijela: 1

   
     

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Jaganjac (Fadil) Mesud, rođ. 1959. god.; id. 1997. god.
Nestao: Orah - Trebinje