Ekshumacije > Opština Trnovo

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka pet tijela iz masovne grobnice sa lokaliteta - “Javorska kosa”, planina Treskavica - šumsko područje, širi rejon sela Rakitnica, opština Trnovo (lokalitet br. “1”).
Datum ekshumacije/asanacije: 25.09, 26.09. i 27.09.2001. godine
Broj pronađenih tijela: 5


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Tešanović (Milorad) Danijel, rođ. 1980. god.; id. 2001. god.
- Tešanović (Milivoje) Rade, rođ. 1964. god.; id. 2001. god.
- Vasić (Miloš) Slavojka, rođ. 1964. god.; id. 2001. god.
- Vasić (Miloš) Radojka, rođ. 1954. god.; id. 2001. god.
- Tešanović (Milivoje) Milenko, rođ. 1960. god.; id. 2001. god.