Ekshumacije > Opština Trnovo

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka sedam tijela iz masovne grobnice sa lokaliteta - “Javorska kosa”, planina Treskavica - šumsko područje, širi rejon sela Rakitnica, opština Trnovo (lokalitet br. “2” - ovaj likalitet pronađen na udaljenosti od oko 500 m od lokaliteta br. “1” - sa druge strane puta).
Datum ekshumacije/asanacije: 25.09, 26.09. i 27.09.2001. godine
Broj pronađenih tijela: 7


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Tešanović (Rajko) Vinka, rođ. 1971. god.; id. 2001. god.
- Tešanović (Drago) Milorad, rođ. 1956. god.; id. 2001. god.
- Tešanović (Mlađen) Nevenka, rođ. 1957. god.; id. 2001. god.
- Tešanović (Rade) Milun, rođ. 1990. god.; id. 2001. god.
- Sekulić (Veljko) Slađan, rođ. 1979. god.; id. 2001. god.
- Tešanović (Milorad) Dragomir, rođ. 1982. god.; id. 2001. god.
- Kenjić (Ljubo) Savo, rođ. 1933. god.; id. 1933. god.