Ekshumacije > Opština Žepče

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija jednog tijela sa lokaliteta - njiva zvana "Dobrinjić" u Želeći, na udaljenosti od oko 80 m mjereno od desne strane magistralnog puta Doboj - Sarajevo, opština Žepče.
Datum ekshumacije/asanacije: 09.11.1998. godine
Broj pronađenih tijela: 1

   

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Ristić (Stojan) Milutin, rođ. 1949. god.; id. 1998. god.