Ekshumacije > Opština Žepče

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija jednog tijela iz pojedniačnih grobnica sa lokaliteta - mjesno pravoslavno groblja u Želeći, opština Žepče (posmrtni ostaci prilikom ekshumacije i forenzičke obrade označeni brojem “1”).
Datum ekshumacije/asanacije: 09.11.1998. godine
Broj pronađenih tijela: 1


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Čelebić (Marinko) Milenko, rođ. 1947. god.; id. 1998. god. (br. 1)