Ekshumacije > Opština Žepče

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija jednog tijela iz pojedniačnih grobnica sa lokaliteta - mjesno pravoslavno groblje u Želeći, opština Žepče, dana 10.11.1998. godine (posmrtni ostaci prilikom ekshumacije i forenzičke obrade označeni brojem “3”). Posmrtni ostaci ovog tijela nakon obrade u Doboju nisu identifikovani. Dana 24.11.1998. godine nakon neuspjele identifikacije tijelo je pohranjeno na patologiji Medicinskog centra u Doboju kao "NN" tijelo - br. 3, a 20.02.2004. godine preuzeto je sa patologije od strane Kancelarije za traženje nestalih lica i ponovo obrađeno.
Datum ekshumacije/asanacije: 10.11.1998. godine
Broj pronađenih tijela: 1

 

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Đurićić (Luka) Sreto, rođ. 1931. god.; id. 2005. god. (br. 3)