Ekshumacije > Opština Žepče

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija jednog tijela iz pojedinačne grobnice sa lokaliteta - mjesno pravoslavno groblje u Želeći, opština Žepče (posmrtni ostaci prilikom ekshumacije i forenzičke obrade označeni brojem “4”).
Datum ekshumacije/asanacije: 10.11.1998. godine
Broj pronađenih tijela: 1


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Đokić (Savo) Ilija, rođ. 1960. god.; id. 1998. god. (br. 4)