Ekshumacije > Opština Mostar

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka najmanje devet tijela iz masovne grobnice sa lokaliteta - “Vojničko groblje”, desna strana magistralnog puta “Stolac - Mostar”, grad Mostar.
Datum ekshumacije/asanacije: 08.06.2000. godine
Broj pronađenih tijela: 9

 

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- “NN”
- “NN”
- “NN”
- “NN”
- “NN”
- “NN”
- “NN”
- “NN”
- “NN”