Ekshumacije > Opština Mostar

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jedanaest tijela iz masovne grobnice sa lokaliteta - livada neposredno pored mjesnog pravoslavnog groblja u selu Međina, grobno mjesto bez nadgrobne oznake koje je na licu mjesta obilježeno brojem “2”, opština Mostar (Mostar Jugozapad), dana 29.08.2003. godine. Napomena: Posmrtni ostaci Gazivode, Kanlića, Jakovljevića i Popovića pronađeni i prilikom ekshumacije masovne grobnice na lokalitetu: Blažuj, predjel Kologaja, opština Tomislavgrad, dana 23.08.2006. godine. Na ovom lokalitetu bila prvobitna grobnica odakle su posmrtni otsaci ova četiri tijela premještena u grobnicu “Mađine”, opština Mostar!
Datum ekshumacije/asanacije: 29.08.2003. godine
Broj pronađenih tijela: 11


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Lipić (Žarko) Dragoljub, rođ. 1960. god.; id. 2006. god.
- Pokrajac (Tomo) Nenad, rođ. 1930. god.; id. 2003. god.
- Gazivoda (Milan) Luka, rođ. 1955. god.; id. 2004. god.
- Kanlić (Vojko) Dušan, rođ. 1937. god.; id. 2007. god.
- Simović (Živko) Ratko, rođ. 1963. god.; id. 2004. god.
- Jakovljević (Momčilo) Dragan, rođ. 1967. god.; id. 2004. god.
- Popović (Nikola) Pavle, rođ. 1957. god.; id. 2004. god.
- “NN”
- “NN”
- “NN”
- “NN”