Ekshumacije > Opština Mostar

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka pet tijela iz masovne grobnice sa lokaliteta - mjesno pravoslavno groblje "Rasoje - Vrapčići", velika betonska grobnica “Antelj Mile”, opština Mostar.
Datum ekshumacije/asanacije: 05.07.1999. godine
Broj pronađenih tijela: 5


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Šešlija (Petar) Luka, rođ. 1909. god.; id. 1999. god.
- Šešlija (Vidak) Stana, rođ. 1909. god.; id. 1999. god.
- Semiz (Mitar-Kulidžan) Danica, rođ. 1938. god.; id. 2007. god.
- “NN”
- “NN”