Ekshumacije > Opština Nevesinje

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Reekshumacija posmrtnih ostataka tri “NN” tijela iz pojedinačnih grobnica sa lokaliteta - “Gradsko groblje”, grad Nevesinje. Reekshumacija rađena u periodu od 29.09. do 14.10.1997. godine. Radi se o tijelima koja su dobijana putem razmjena koja je obavljena na lokalitetu: “Do” - Stolac, linija razgraničenja, dana 23.10.1995. godine. Posmrtni ostaci tijela dobijeni od komisije za razmjenu HVO (Hrvatska Republika Herceg Bosna). Tijela preuzeli predstavnici Komisije za razmjenu Hercegovačkog korpusa VRS. Nakon razmjene i preuzimanja posmrtnih ostataka od strane predstavnika Komisije za razmjenu Hercegovačkog korpusa VRS rađena je forenzička obrada i identifikacija tijela. Tijela nakon razmjene nisu identifikovana i sahranjena su kao “NN” na “Gradsko groblje” u Nevesinju.
Napomena: Forenzička obrada reekshumiranih tijela iz Nevesinja i identifikacija istih rađena u Trebinju 1997. godine. Nakon identifikacije neidentifikova tijela pohranjena u zajedničku grobnicu na “Gradskom groblju” u Trebinju, a nakon toga u “Spomen kosturnicu” u Nevesinju! 2004. godine sva neidentifikovana tijela ponovo forenzički obrađena u Banjaluci.
Datum razmjene: 23.10.1995. godine
Broj pronađenih tijela: 3


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- “NN”
- Rajković (Branko) Slavko, rođ. 1951. god.; id. 1997. god.
- Rajković (Riste) Jovanka, rođ. 1955. god.; id. 997. god.