Ekshumacije > Opština Orašje

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka dva tijela iz pojedinačnih grobnica sa lokaliteta - mjesno pravoslavno groblje u mjestu Bukova Greda, opština Orašje, dana 21.08.1998. godine. Posmrtni ostaci tijela pronađeni od strane mještan dana 14.06.1998. god. na potezu između Kopanice i Vučilovca, u rejonu njive "Glavica", između ranijih linija razdvajanja VRS i HVO, opština Orašje.
Datum ekshumacije/asanacije: 21.08.1998. godine
Broj pronađenih tijela: 2


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Džajić (Svetozar) Ljubomir, rođ. 1952. god.; id. 1998. god.
- Trbić (Stojan) Miladin, rođ. 1972. god.; id. 2003. god.