Ekshumacije > Opština Foča - Ustikolina, FBiH

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka tri tijela iz masovne grobnice sa lokaliteta - površina južnog kraja livade zvana “Strmice” veličine 2x2,5 m, livada vl. Mastilo Petka, ispod dva drveta bukve, prostor bez nadgrobne oznake, naselje Podrid, opština Foča - Ustikilona, Federacija BiH.
Datum ekshumacije/asanacije: 25.04.2002. godine
Broj pronađenih tijela: 3


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Skakavac (Neđe) Rade, rođ. 1928. god.; id. 2002. god.
- Skakavac (Jove) Milovan, rođ. 1921. god.; id. 2002. god.
- Skakavac (Nikole) Marija, rođ. 1933. god.; id. 2002. god.