Ekshumacije > Opština Foča - Ustikolina, FBiH

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka tri tijela iz masovne grobnice sa lokaliteta - livada vl. Đurović Rade iz sela Draževo, nedaleko od dva izorjela i srušena jasenova stabla, zaseok Kamen, selo Račići, opština Foča - Ustikolina, Federacija BiH.
Datum ekshumacije/asanacije: 17.05.2002. godine
Broj pronađenih tijela: 3


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Šarović (Nikola) Milka, rođ. 1918. god.; id. 2002. god.
- Šarović (Ilije) Nikola, rođ. 1910. god.; id. 2002. god.
- Šarović (Ilije) Jakov, rođ. 1908. god.; id. 2002. god.