Ekshumacije > Opština Živinice

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka šest mrtvih tijela iz masove grobnice sa lokaliteta - porodična grobnica Samardžić Todora, lokalno seosko pravoslavno groblje u zaseoku Samardžije, selu Tupkovići, opština Živinice.
Datum ekshumacije/asanacije: 02.06.2000. godine
Broj pronađenih tijela: 6


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Bošković (Riste) Luka, rođ. 1911. god.; id. 2000. god.
- Samardžić (Mitra) Milorad, rođ. 1913. god.; id. 2000. god.
- Savić (Branko) Dušan, rođ. 1938. god.; id. 2000. god.
- Ilić (Timotije) Ilija, rođ. 1953. god.; id. 2000. god.
- Maksimović (Drago) Ljubo, rođ. 1959. god.; id. 2000. god.
- Bošković (Boško) Bojana, rođ. 1922. god.; id. 2000. god.