Kontakt

Adresa:
Operativni tim Republike Srpske za traženje nestalih lica
Nikole Pašića 36
78000 Banjaluka
Republika Srpska/BiH

Telefon:
++387 51 316-959

Telefon/faks:
++387 51 302-150

Elektronska pošta:
nestalirs@blic.net

Internet sajt:
http://www.nestalirs.com

Korisni linkovi:
Vlada Republike Srpske - www.vladars.net
Predsjednik Republike Srpske - www.predsjednikrs.net
Narodna Skupština Republike Srpske - www.narodnaskupstinars.net
Republički centar za istraživanje ratnih zločina - www.rs-icty.org
Republička organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske - www.poginuliinestalirs.org