Identifikacije | Spomen kosturnice

„Centar za obdukciju i identifikaciju Banjaluka“
(„Centar za forenzičku obradu posmrtnih ostataka i identifikaciju“),
naselje Ada, Ulica Stepe Stepanovića br. 272, Banjaluka

Spomen kosturnica u Banjaluci

Spomen kosturnica u Istočnom Sarajevu

Spomen kosturnica u Nevesinju

Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske sa DNK labaratorijom


- Opširnije o Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske (pdf)