Ekshumacije

Naredne stranice sadrže autentične dokumentaciju o stradanju Srba u ratu u Bosni i Hercegovini. Izvor fotografija je arhiv Operativnog tima Republike Srpske za traženje nestalih lica. Ovaj dio sajta je u izradi, te će dokumentacija biti postavljana postepeno.
Lokacije se mogu pregledati putem mape BiH
, postavljanjem ili klikom miša na označenu opštinu.

UPOZORENJE: Preporučujemo osobama slabijeg zdravlja i djeci mlađoj od 18 godina da ne gledaju naredne stranice.

Opština Brčko
ukupno pronađeno: 45 tijela

  Masovne grobnice (4)
  Pojedinačne grobnice (28)

Opština Čelić
ukupno pronađeno: 1 tijelo

  Pojedinačne grobnice (1)

Opština Bosansko Grahovo
ukupno pronađeno: 33 tijela

  Masovne grobnice (4)
  Pojedinačne grobnice (13)

Opština Glamoč
ukupno pronađeno: 127 tijela

  Masovne grobnice (2)
  Pojedinačne grobnice (11)

Opština Kupres
ukupno pronađeno: 6 tijela + uzimanje DNK 1 tijelo

  Masovne grobnice (1)
  Pojedinačne grobnice (3)

Opština Livno
ukupno pronađeno: 111 tijela

  Masovne grobnice (9)
  Pojedinačne grobnice (5)

Opština Tomislavgrad - Duvno
ukupno pronađeno: 9 tijela

  Masovne grobnice (1)
  Pojedinačne grobnice (2)

Opština Banovići
ukupno pronađeno: 30 tijela

  Masovne grobnice (1)
  Pojedinačne grobnice (27)

Opština Lukavac
ukupno pronađeno: 59 tijela

  Masovne grobnice (3)
  Pojedinačne grobnice (17)

Opština Maglaj
ukupno pronađeno: 10 tijela

  Pojedinačne grobnice (9)

Opština Vogošća
ukupno pronađeno: 11 tijela

  Masovne grobnice (1)
  Pojedinačne grobnice (5)

Opština Zavidovići
ukupno pronađeno: 121 tijelo

  Masovne grobnice (7)
  Pojedinačne grobnice (66)

Opština Žepče
ukupno pronađeno: 10 tijela

  Masovne grobnice (1)
  Pojedinačne grobnice (5)

Opština Čapljina
ukupno pronađeno: 29 tijela

  Masovne grobnice (3)
  Pojedinačne grobnice (1)

Opština Stolac
ukupno pronađeno: 6 tijela

  Pojedinačne grobnice (6)

Opština Bugojno
ukupno pronađeno: 17 tijela

  Masovne grobnice (1)
  Pojedinačne grobnice (12)

Opština Drvar
ukupno pronađeno: 42 tijela

  Pojedinačne grobnice (32)

Opština Hadžići
ukupno pronađeno: 13 tijela

  Pojedinačne grobnice (13)

Opština Kladanj
ukupno pronađeno: 17 tijela

  Masovne grobnice (3)
  Pojedinačne grobnice (7)

Opština Ilidža
ukupno pronađeno: 36 tijela

  Pojedinačne grobnice (36)

Opština Srebrenik
ukupno pronađeno: 10 tijela

  Pojedinačne grobnice (9)

Opština Ilijaš
ukupno pronađeno: 25 tijela

  Masovne grobnice (2)

Opština Živinice
ukupno pronađeno: 9 tijela

  Masovne grobnice (1)
  Pojedinačne grobnice (3)

Opština Jajce
ukupno pronađeno: 100 tijela

  Masovne grobnice (3)
  Pojedinačne grobnice (8)

Grad Sarajevo
Opštine Novi grad i Novo Sarajevo

ukupno pronađeno: 48 tijela

  Masovne grobnice (1)
  Pojedinačne grobnice (43)

Opština Kalesija
ukupno pronađeno: 5 tijela

  Pojedinačne grobnice (5)

Opština Trnovo
ukupno pronađeno: 21 tijelo

  Masovne grobnice (2)
  Pojedinačne grobnice (9)

Opština Vareš
ukupno pronađeno: 16 tijela

  Masovne grobnice (1)
  Pojedinačne grobnice (6)

Opština Breza
ukupno pronađeno: 8 tijela

  Pojedinačne grobnice (8)

Opština Slavonski Brod, Republika Hrvatska
ukupno pronađeno: 6 tijela

  Pojedinačne grobnice (6)

Opština Bosanski Brod/Brod
ukupno pronađeno: 86 (+44) tijela

  Masovne grobnice (5)
  Pojedinačne grobnice (25)

Opština Sanski Most
ukupno pronađeno: 158 tijela

  Masovne grobnice (3)
  Pojedinačne grobnice (58)

Opština Konjic
ukupno pronađeno: 109 tijela

  Masovne grobnice (3)
  Pojedinačne grobnice (79)

Opština Zenica
ukupno pronađeno: 25 tijela

  Masovne grobnice (1)
  Pojedinačne grobnice (17)

Opština Travnik
ukupno pronađeno: 10 tijela

  Pojedinačne grobnice (10)

Opština Srebrenica
ukupno pronađeno: 54 tijela

  Masovne grobnice (2)
  Pojedinačne grobnice (41)

Opština Olovo
ukupno pronađeno: 1 tijelo

  Pojedinačne grobnice (1)

Opština Ključ
ukupno pronađeno: 72 tijela

  Masovne grobnice (1)
  Pojedinačne grobnice (62)

Opština Bosanski Petrovac
ukupno pronađeno: 149 tijela

  Masovne grobnice (10)
  Pojedinačne grobnice (66)

Opština Orašje
ukupno pronađeno: 6 tijela

  Pojedinačne grobnice (6)

Opština Busovača
ukupno pronađeno: 2 tijela

  Pojedinačne grobnice (2)

Opština Bosanska Krupa
ukupno pronađeno: 77 tijela

  Masovne grobnice (4)
  Pojedinačne grobnice (50)

Opština Zadar, Republika Hrvatska
ukupno pronađeno: 2 tijela

  Pojedinačne grobnice (2)

Opština Velika Kladuša
ukupno pronađeno: 16 tijela

  Pojedinačne grobnice (16)

Opština Bihać
ukupno pronađeno: 98 tijela

  Masovne grobnice (5)
  Pojedinačne grobnice (54)

Grad Sarajevo
Opština Centar

ukupno pronađeno: 256 tijela

  Masovne grobnice (4)
  Pojedinačne grobnice (175)

Opština Sapna
ukupno pronađeno: 4 tijela

  Pojedinačne grobnice (4)

Opština Goražde
ukupno pronađeno: 92 tijela

  Pojedinačne grobnice (85)

Opština Foča - Ustikolina, FBiH
ukupno pronađeno: 9 tijela

  Masovne grobnice (2)
  Pojedinačne grobnice (2)

Opština Pale - Prača, FBiH
ukupno pronađeno: 2 tijela

  Pojedinačne grobnice (2)

Opština Novi Travnik
ukupno pronađeno: 4 tijela

  Pojedinačne grobnice (4)

Sarajevo - Opština Stari Grad
ukupno pronađeno: 5 tijela

  Masovne grobnice (1)
  Pojedinačne grobnice (3)

Opština Tuzla
ukupno pronađeno: 96 tijela

  Masovne grobnice (2)
  Pojedinačne grobnice (68)

Opština Gornji Vakuf - Uskoplje
ukupno pronađeno: 1 tijelo

  Pojedinačne grobnice (1)

Opština Donji Vakuf
ukupno pronađeno: 12 tijela

  Masovne grobnice (1)
  Pojedinačne grobnice (7)

Opština Visoko
ukupno pronađeno: 40 tijela

  Pojedinačne grobnice (40)

Opština Odžak
ukupno pronađeno: 6 tijela

  Pojedinačne grobnice (5)

Opština Pakrac, Republika Hrvatska
ukupno pronađeno: 1 tijelo

  Pojedinačne grobnice (1)

Opština Ravno
ukupno pronađeno: 1 tijelo

  Pojedinačne grobnice (1)

Opština Mostar
ukupno pronađeno: 55 tijela

  Masovne grobnice (3)
  Pojedinačne grobnice (28)

Opština Gradačac
ukupno pronađeno: 1 tijelo

  Pojedinačne grobnice (1)

Opština Cazin
ukupno pronađeno: 4 tijela

  Pojedinačne grobnice (4)

Opština Split, Republika Hrvatska
ukupno razmijenjeno / reekshumirano: 32 tijela

  Razmjene/reekshumacije (1)

Opština Vukosavlje
ukupno pronađeno: 1 tijelo

  Pojedinačne grobnice (1)

Opština Šipovo
ukupno pronađeno: 7 tijela

  Pojedinačne grobnice (4)

Bočac - Opština Banjaluka
ukupno pronađeno: 8 tijela

  Pojedinačne grobnice (8)

Opština Nevesinje
ukupno razmijenjeno / reekshumirano: 5 tijela

  Razmjene/reekshumacije (3)

Opština Trebinje
ukupno razmijenjeno / reekshumirano: 108 tijela

  Razmjene/reekshumacije (13)
  Pojedinačne grobnice (1)

Opština Mrkonjić Grad
ukupno pronađeno: 236 tijela

  Masovne grobnice (2)
  Pojedinačne grobnice (40)

Opština Kozarska Dubica
ukupno pronađeno: 7 tijela

  Pojedinačne grobnice (7)

Opština Šamac
ukupno pronađeno: 1 tijelo

  Pojedinačne grobnice (1)

Opština Bratunac
ukupno pronađeno: 7 tijela

  Pojedinačne grobnice (6)

Opština Derventa
ukupno pronađeno: 18 tijela

  Masovne grobnice (1)
  Pojedinačne grobnice (13)

Opština Foča
ukupno pronađeno: 1 tijelo

  Pojedinačne grobnice (1)

Opština Kalinovik
ukupno pronađeno: 2 tijela

  Pojedinačne grobnice (2)

Opština Kotor Varoš
ukupno pronađeno: 1 tijelo

  Pojedinačne grobnice (1)

Opština Lopare
ukupno pronađeno: 3 tijela

  Pojedinačne grobnice (3)

Opština Milići
ukupno pronađeno: 3 tijela

  Pojedinačne grobnice (3)

Opština Modriča
ukupno pronađeno: 5 tijela

  Masovne grobnice (1)
  Pojedinačne grobnice (2)

Opština Pale
ukupno pronađeno: 1 tijelo

  Pojedinačne grobnice (1)

Opština Pelagićevo
ukupno pronađeno: 1 tijelo

  Pojedinačne grobnice (1)

Opština Prnjavor
ukupno pronađeno: 1 tijelo

  Pojedinačne grobnice (1)

Opština Rogatica
ukupno pronađeno: 5 tijela

  Pojedinačne grobnice (4)

Opština Kneževo
ukupno pronađeno: 3 tijela

  Pojedinačne grobnice (2)

Opština Banjaluka
ukupno pronađeno: 75 tijela

  Pojedinačne grobnice (75)

Opština Novi Grad
ukupno pronađeno: 16 tijela

  Pojedinačne grobnice (16)

Opština Bijeljina
ukupno pronađeno: 15 tijela

  Pojedinačne grobnice (15)

Opština Višegrad
ukupno pronađeno: 4 tijela

  Pojedinačne grobnice (4)

Opština Sokolac
ukupno pronađeno: 5 tijela

  Pojedinačne grobnice (5)

Opština Teslić
ukupno pronađeno: 1 tijelo

  Pojedinačne grobnice (1)

Opština Usora
ukupno pronađeno: 3 tijela

  Masovne grobnice (1)

Opština Prijedor
ukupno pronađeno: 10 tijela

  Pojedinačne grobnice (9)

Opština Gradiška
ukupno pronađeno: 2 tijela

  Pojedinačne grobnice (2)

Opština Srbac
ukupno pronađeno: 5 tijela

  Pojedinačne grobnice (5)

Opština Zvornik
ukupno pronađeno: 15 tijela

  Pojedinačne grobnice (14)

Opština Doboj
ukupno pronađeno: 15 tijela

  Pojedinačne grobnice (14)

Opština Istočno Novo Sarajevo
ukupno pronađeno: 11 tijela

  Pojedinačne grobnice (11)

Opština Livno
(Livanjsko - Grahovsko ratište)
grobnica Donji Rujani
ukupno razmjenjeno: 43 tijela

  Razmjena "Davor - Srbac" (1)

Opština Livno
(Livanjsko - Grahovsko ratište)
grobnica Donji Rujani
ukupno razmjenjeno: 41 tijelo

  Razmjena "Donji Zemunik - Zadar" (2)

Opština Travnik
(Vlašićko ratište)
ukupno razmjenjeno: 22 tijela

  Razmjena - "Kaloševići - Teslić" (1)