Identifikacije | Spomen kosturnice

Identifikacija u Banjaluci, 27.02.2013.

Dana 27.02.2013. godine u prostorijama Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica u Banja Luci po naredbama Okružnog tužilaštva u Banja Luci i Okružnog tužilaštva u Doboju obavljena je konačna identifikacija 4 nestala lica:

 1. Stevanović Stanka Milijan, rođen 1947. godine u Hrgama, opština Zavidovići, vojnik VRS, nestao dana 10.09.1995. godine na planini Ozren, Lozna, opština Banovići, pronađen dana 20.05.1997. godine u mjestu Prokop, planina Ozren, opština Zavidovići,
 2. Ćurguz Petra Zorka, rođena 1924. godine u Donjem Lipniku, opština Sanski Most, civil, nestala dana 10.10.1995. godine u mjestu Bošnjaci, Sanski Most, pronađena dana 09.03.2007. godine u Bošnjacima, opština Sanski Most,
 3. Plavšić Teodora Stoja, rođena 1922. godine u mjestu Kostreš, opština Derventa, civil, nestala u aprilu 1992. godine u mjestu Kostreš, pronađena dana 18.06.2004. godine u Derventi, gradsko groblje Potočari,
 4. Palavara Nikole Mirko, rođen 1947. godine u Zenici, nestao dana 20.04.1992. godine u Derventi, pronađen dana 18.06.2004. godine u Derventi, gradsko groblje Potočari.

Identifikacija u Istočnom Sarajevu, 10.07.2012.

Dana 10.07.2012. godine po naredbi Kantonalnog tužulaštva Tuzlanskog kantona, u prostorijama “Spomen kosturnice” u Istočnom Sarajevu, obavljena je konačna identifikacija sljedećih lica:

 1. Cvijetinović (Ranko) Ivan, rođen 1953. godine u mjestu Obadi, opština Srebrenica, civil, nestao dana 12.07.1992. godine u mjestu Zalazje, opština Srebrenica, ekshumiran iz masovne grobnice dana 29.08.2010. godine u mjestu Zalazje, opština Srebrenica,
 2. Gligić (Desimir) Nedeljko, rođen 1948. godine u mjestu Obadi, opština Srebrenica, vojnik, nestao dana 12.07.1992. godine u mjestu Zalazje, opština Srebrenica, ekshumiran iz masovne grobnice dana 29.08.2010. godine u u mjestu Zalazje, opština Srebrenica,
 3. Gligorić (Nikola) Ljubiša, rođen 1962. godine u mjestu Postenje, opština Ljubovija, Republika Srbija, vojnik, nestao dana 12.07.1992. godine u mjestu Zalazje, opština Srebrenica, ekshumiran iz masovne grobnice dana 29.08.2010. godine u mjestu Zalazje, opština Srebrenica,
 4. Ilić (Milan) Slobodan, rođen 1946. godine u mjestu Gostilj, opština Srebrenica, civil, nestao dana 12.07.1992. godine u mjestu Zalazje, opština Srebrenica, ekshumiran iz masovne grobnice dana 29.08.2010. godine u mjestu Zalazje, opština Srebrenica,
 5. Milanović (Radovan) Radivojka, rođena 1937. godine u mjestu Dragalica, opština Užice, Republika Srbija, civil, nestala dana 14.07.1992. godine u Srebrenici, opština Srebrenica, ekshumiran iz masovne grobnice dana 29.08.2010. godine u mjestu Zalazje, opština Srebrenica,
 6. Rakić (Ljubo) Mijodrag, rođen 1959. godine u mjestu Obadi, opština Srebrenica, vojnik, nestao dana 12.07.1992. godine u mjestu Zalazje, opština Srebrenica, ekshumiran iz masovne grobnice dana 29.08.2010. godine u mjestu Zalazje, opština Srebrenica,
 7. Simić (Gojko) Branko, rođen 1959. godine u mjestu Gostilj, opština Srebrenica, vojnik, nestao dana 12.07.1992. godine u mjestu Zalazje, opština Srebrenica, ekshumiran iz masovne grobnice dana 29.08.2010. godine u mjestu Zalazje, opština Srebrenica,
 8. Simić (Gojko) Petko, rođen 1963. godine u mjestu Dobroselice, opština Nova Varoš, republika Srbiija, vojnik, nestao dana 12.07.1992. godine u mjestu Zalazje, opština Srebrenica, e ekshumiran iz masovne grobnice dana 29.08.2010. godine u mjestu Zalazje, opština Srebrenica,
 9. Tubić (Rado) Miladin, rođen 1955. godine u mjestu Brijesnica Donja, opština Lukavica, vojnik, nestao dana 12.07.1992. godine u mjestu Zalazje, opština Srebrenica, ekshumiran iz masovne grobnice dana 29.08.2010. godine u mjestu Zalazje, opština Srebrenica, i
 10. Vujadinović (Milovan) Dragomir, rođen 1947. godine u mjestu Osredak, opština Srebrenica, civil, nestao dana 12.07.1992. godine u mjestu Zalazje, opština Srebrenica, ekshumiran iz masovne grobnice dana 29.08.2010.

Radi se o licima koja su ekshumirana iz masovne grobnice u “Zalazju”, opština Srebrenica. Ekshumacija masovne grobnice gdje su pronađeni posmrtni ostaci ovih tijela rađena je u avgustu 2010. godine po naredbi Kantonalnog tužulaštva Tuzlanskog kantona. Poslije ekshumacije posmrtni ostaci tijela su prebačeni u “Identifikacioni centar” u Tuzlu gdje je rađena forenzička obrada tijela i uzimanje koštanih uzoraka za DNK analizu. Na zahtjev članova porodica nestalih posmrtni ostaci ovih tijela preveženi su u “Spomen kosturnicu” u Istočno Sarajevo Sarajevo gdje je izvršena konačna identifikacija svih tijela.

Identifikacija u Banjaluci, 06.07.2012.

Dana 06.07.2012. godine po naredbi po naredbi Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske, u prostorijama Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske u Banjaluci, obavio je konačnu identifikaciju sledećeg lica:

 1. Tepšić (Mirko) Đuro, rođen 1973. godine u Karlovcu, opština Karlovac, Republika Hrvatska, vojnik, nestao dana 21.07.1995. godine u mjestu Urga, opština Bihać, ekshumiran dana 19.09.2011. godine iz masovne grobnici koja se nalazila u krugu sadašnje vojne kasarne oružanih snaga BiH „Adil Bešić“, grad Bihać (ova kasarna je u toku rata nosila naziv „27. juli“ i u njoj su bili smješteni pripadnici 5. Korpusa Armije BiH).

Identifikacija u Banjaluci, 04.07.2012.

Dana 04.07.2012. godine po naredbi po naredbi Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske, u prostorijama Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske u Banjaluci, obavio je konačnu identifikaciju sledećeg lica:

 1. Popović (Vasilije) Gojko, rođen 1955. godine u Branešcima, opština Pakrac, Republika Hrvatska, vojnik, nestao dana 01.08.1995. godine u mjestu Klokot, opština Bihać, ekshumiran dana 19.09.2011. godine iz masovne grobnici koja se nalazila u krugu sadašnje vojne kasarne oružanih snaga BiH „Adil Bešić“, grad Bihać (ova kasarna je u toku rata nosila naziv „27. juli“ i u njoj su bili smješteni pripadnici 5. Korpusa Armije BiH).

Identifikacija u Banjaluci, 13.06.2012.

Dana 13.06.2012. godine po naredbi po naredbi Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske, u prostorijama Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske u Banjaluci, identifikovao je:

 1. Matijević (Lazar) Nikolu, rođen 1955. godine u mjestu Mirkovci, opština Vinkovci, Republika Hrvatska, vojnik VRSK, nestao dana 01.08.1995. godine u mjestu Klokot, opština Bihać, ekshumiran dana 19.09.2011. godine iz masovne grobnici koja se nalazila u krugu sadašnje vojne kasarne oružanih snaga BiH „Adil Bešić“, grad Bihać (ova kasarna je u toku rata nosila naziv „27. juli“ i u njoj su bili smješteni pripadnici 5. Korpusa Armije BiH).

Svečani ispraćaj identifikovanih lica u Banjaluci (identifikacija obavljena 23.05., 07.06. i 13.06.2012. godine - ukupno identifikovano sedam lica) obavljen je 18.06.2012. godine u 12,00 časova sa platoa „Spomen koturnice“ koja se nalazi na „Novom groblju“ u Banjaluci.

Identifikacija u Banjaluci, 07.06.2012.

Dana 07.06.2012. godine po naredbi Okružnog tužulaštva u Banjaluci u prostorijama Operetivnog tima RS za traženje nestalih lica, Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske, identifikovao je sljedeća lica:

 1. Trivanović (Dragan) Milorad, rođen 1951. godine u mjestu Zut, opština Dvor na Uni, Republika Hrvatska, civil, nestao 07.08.1995. godine u mjestu Zut, opština Dvor Na Uni, ekshumiran 04.04.2001. godine u selu Krmuljin, opština Kostajnica, Bosna i Hercegovina,
 2. Vitas (Nile) Jovan, rođen 1946. godine u mjestu Medak, opština Gospić, Republika Hrvatska, vojnik VRS, nestao dana 12.08.1995. godine na Grabežu, opština Bihać, eskhumiran dana 15.05.1996. godine u Ključu (ekshumaciju radila Federalna komisija) i nakon toga posmrtni ostaci predati na razmjeni 15.05.1996. godine u Koprivni, Sanski Most, predstavnicima Republike Srpske, i
 3. Novaković (Milan) Đuro, rođen 1940. godine u mjestu Krnjeuša, opština Bosanski Petrovac, civil, nestao dana 14.09.1995. godine u Krnjeuši, opština Bosanski Petrovac, ekshumiran dana 31.05.2000. godine u groblju „Trešnjice“ - Bosanski Petrovac.

Identifikacija u Banjaluci, 23.05.2012.

Dana 23.05.2012. godine po naredbi Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske, u prostorijama Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske u Banjaluci, obavio je konačnu identifikaciju sljedećih lica:

 1. Kljajić (Uroš) Sretko, rođ. 1949. god., vojnik, nestao 03.07.1995. godine na području Suve Međe, opština Bosanska Krupa, ekshumiran iz masovne grobnici koja se nalazila u krugu sadašnje vojne kasarne oružanih snaga BiH „Adil Bešić“, grad Bihać (ova kasarna je u toku rata nosila naziv „27. juli“ i u njoj su bili smješteni pripadnici 5. Korpusa Armije BiH), dana 19.09.2011. godine;
 2. Novaković (Mile) Nikola, rođ. 1937. god., vojnik, nestao 12.07.1995. godine na području Johovice, opština Velika Kladuša, ekshumiran iz masovne grobnici koja se nalazila u krugu sadašnje vojne kasarne oružanih snaga BiH „Adil Bešić“, grad Bihać (ova kasarna je u toku rata nosila naziv „27. juli“ i u njoj su bili smješteni pripadnici 5. Korpusa Armije BiH), dana 19.09.2011. godine, i
 3. Višnjić (Janko) Srećko, rođ. 1965. god., vojnik, nestao 13.07.1995. godine na području opštine Cetingrada, Republika Hrvatska, ekshumiran iz masovne grobnici koja se nalazila u krugu sadašnje vojne kasarne oružanih snaga BiH „Adil Bešić“, grad Bihać (ova kasarna je u toku rata nosila naziv „27. juli“ i u njoj su bili smješteni pripadnici 5. Korpusa Armije BiH), dana 19.09.2011. godine.

Identifikacija u Zagrebu, 28.11.2011.

Dana 28.11.2011. godine na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Zagrebu, identifikovano je 7 posmrtnih ostataka lica srpske nacionalnosti, stradalih na području Slavonije, Republika Hrvatska, 1995. godine. Među identifikovanim žrtvama nalazi se sedam lica sa spiska prijavljenih - nestalih lica Operativnog tima RS. Radi se o sledećim identifikovanim licima:

 1. Vuković (Slavko) Zoran, rođ. 1970. god., vojnik, nestao 01.05.1995. godine u Okučanima, Republika Hrvatska, ekshumiran 16.12.2010. godine u Okučanima;
 2. Knežević (Savo) Gojko, rođ. 1952. god., civil, nestao 01.05.1995. godine u Okučanima, Republika Hrvatska, ekshumiran 16.12.2010. godine u Okučanima;
 3. Bajić (Ljuban) Miloš, rođ. 1950. god., vojnik, nestao 01.05.1995. godine u Voćaricama, opština Okučani, Republika Hrvatska, ekshumiran 16.12.2010. godine u Okučanima;
 4. Švraka (Mladen) Mirko, rođ. 1956. god., vojnik, nestao 01.05.1995. godine u Dragalićima, opština Okučani, Republika Hrvatska, ekshumiran 16.12.2010. godine u Okučanima;
 5. Vujančević (Milorad) Dragan, rođ. 1974. god., vojnik, nestao 02.05.1995. godine u Novoj Varoši, opština Stara Gradiška, Republika Hrvatska, ekshumiran 16.12.2010. godine u Okučanima;
 6. Zubović (Stevan) Mirko, rođ. 1941. god., civil, nestao 01.05.1995. godine u Smrtićima, opština Nova Gradiška, Republika Hrvatska, ekshumiran 16.12.2010. godine u Okučanima, i
 7. Ždrnja (Milan) Slavko, rođ. 1956. god., vojnik, nestao 01.05.1995. godine u Cagama, opština Nova Gradiška, Republika Hrvatska, ekshumiran 16.12.2010. godine u Okučanima.

Identifikacija u Istočnom Sarajevu, 23.09.2011.

Dana 23.09.2011. godine po naredbi Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske, u prostorijama “Spomen kosturnice” u Istočnom Sarajevu, obavio je konačnu identifikaciju sljedećih lica:

 1. Gigović (Vasilije) Radovan, rođ. 1939. god., vojnik, nestao 27.08.1992. godine u Goraždu, ekshumiran 14.09.2010. godine u Podhridu, opština Goražde - Novo Goražde;
 2. Živković (Spasoje) Rade, rođ. 1920. god., civil, nestao 23.07.1993. godine u Goraždu, ekshumiran 24.07.2000. godine u Goraždu;
 3. Karać (Borko) Srđan, rođ. 1988. god., dijete - civil, kao datum nestanka prijavljen 01.12.1991. god., Bakovići - Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica u Bakovićima - Fojnica ("Drin" - Fojnica). Posmrtni ostaci Srđana bili sahranjeni u zavodskom groblju - Bakovići, Fojnica, odakle su ekshumirani 07.10.2010. godine.;
 4. Šekerović (Mihajlo) Melanija, rođ. 1926. god., civil, kao datum nestanka prijavljen mjesec jun 1992. god., Bakovići - Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica u Bakovićima - Fojnica ("Drin" - Fojnica). Posmrtni ostaci Melanije bili sahranjeni u zavodskom groblju - Bakovići, Fojnica, odakle su ekshumirani 08.07.2011. godine.;
 5. Ševo (Ilija) Milan, rođ. 1964. god., civil, kao datum nestanka prijavljen 23.12.1992. god., Bakovići - Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica u Bakovićima - Fojnica ("Drin" - Fojnica). Posmrtni ostaci Milana bili sahranjeni u zavodskom groblju - Bakovići, Fojnica, odakle su ekshumirani 18.11.2010. godine.
 6. Janković (Gavro) Radojka, rođ. 1939. god., civil, kao datum nestanka prijavljen 26.02.1993. god., Bakovići - Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica u Bakovićima - Fojnica ("Drin" - Fojnica). Posmrtni ostaci Radojke bili sahranjeni u zavodskom groblju - Bakovići, Fojnica, odakle su ekshumirani 08.07.2011. godine.

Identifikacija u Mostaru, 13.04.2011.

Dana 13.04.2011. godine po naredbi Kantonalnog tužilaštva hercegovačko - neretvanskog kantona, u prosekturi Gradskog groblja “Sutina”, Mostar, obavljena je konačna identifikacija Žuža (Vuko) Luke, rođ. 1939. god., civil, nestao 12.05.1992. godine u Pločama, Republika Hrvatska, ekshumiran iz grobnice koja je pronađena unutar vojne kasarne “Šimović Božan”, naselje Grabovina, grad Čapljina, dana 29.06.2007. godine.

- Opširnije o slučaju: dokument 1 (pdf) | dokument 2 (pdf)

Identifikacija u Zagrebu, 29.03.2011.

Dana 29.03.2011. godine na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Zagrebu, identifikovano je 17 posmrtnih ostataka lica srpske nacionalnosti, stradalih na području Like, Dalmacije, Korduna, Banije, Zapadne i Istočne Slavonije u vremenu od 1991. do 1995. godine. Među identifikovanim žrtvama nalazi se trinaest lica sa spiska prijavljenih - nestalih lica Operativnog tima RS. Radi se o sledećim identifikovanim licima:

 1. Madžarac (Petra) Dragan, rođ. 1952. god., civil, nestao 08.08.1995. godine u Žirovcu, opština Dvor, ekshumiran u Dvoru u periodu od 12.10. do 23.10.2010. godine;
 2. Pjevac (Stevan) Rade, rođ. 1950. god., vojnik, nestao 08.08.1995. godine u Dvoru, ekshumiran u Dvoru u periodu od 12.10. do 23.10.2010. godine;
 3. Petrović (Borislav) Lazar, rođ. 1949. god., vojnik, nestao 05.08.1995. godine na lokalitetu Željava - Plješevica, opština Korenica, ekshumiran u Gračacu dana 04.06.2002. godine;
 4. Dićko (Uroš) Ruža, rođ. 1943. god., civil, nestala 01.05.1995. god. u Medarima, opština Nova Gradiška, ekshumirana u Medarima, opština Nova Gradiška u periodu od 29.06. do 02.07.2010. god.;
 5. Dićko (Petar) Željko, rođ. 1967. god., civil, nestao 01.05.1995. god. u Medarima, opština Nova Gradiška, ekshumiran u Medarima, opština Nova Gradiška u periodu od 29.06. do 02.07.2010. god.;
 6. Grmuša (Blagoje) Jovan, rođ. 1933. god., civil, nestao 01.05.1995. god. u Medarima, opština Nova Gradiška, ekshumiran u Medarima, opština Nova Gradiška u periodu od 29.06. do 02.07.2010. god.;
 7. Vuković (Stanoja) Ranko, rođ. 1955. god., civil, nestao 01.05.1995. god. u Medarima, opština Nova Gradiška, ekshumiran u Medarima, opština Nova Gradiška u periodu od 29.06. do 02.07.2010. god.;
 8. Vuković (Jovan) Anđelija, rođ. 1959. god., civil, nestala 01.05.1995. god. u Medarima, opština Nova Gradiška, ekshumirana u Medarima, opština Nova Gradiška u periodu od 29.06. do 02.07.2010. god.;
 9. Vuković (Ranko) Gordana, rođ. 1987. god., civil - dijete, nestala 01.05.1995. god. u Medarima, opština Nova Gradiška, ekshumirana u Medarima, opština Nova Gradiška u periodu od 29.06. do 02.07.2010. god.;
 10. Vuković (Ranko) Goran, rođ. 1984. god., civil - dijete, nestao 01.05.1995. god. u Medarima, opština Nova Gradiška, ekshumiran u Medarima, opština Nova Gradiška u periodu od 29.06. do 02.07.2010. god.;
 11. Vuković (Stanoja) Milutin, rođ. 1945. god., civil, nestao 01.05.1995. god. u Medarima, opština Nova Gradiška, ekshumiran u Medarima, opština Nova Gradiška u periodu od 29.06. do 02.07.2010. god.;
 12. Vuković (Dušan) Cvijeta, rođ. 1950. god., civil, nestao 01.05.1995. god. u Medarima, opština Nova Gradiška, ekshumiran u Medarima, opština Nova Gradiška u periodu od 29.06. do 02.07.2010. god., i
 13. Vuković (Milutin) Dragana, rođ. 1988. god., civil - dijete, nestala 01.05.1995. god. u Medarima, opština Nova Gradiška, ekshumirana u Medarima, opština Nova Gradiška u periodu od 29.06. do 02.07.2010. god..

Operativnom timu Republike Srpske za traženje nestalih lica obratili su se preživjeli članovi porodica Vuković čiji su članovi nestali 01.05.1995. godine na prostoru opštine Nova Gradiška u Republici Hrvatskoj, u akciji hrvatske vojske “Bljesak”, sa zahtjevom da pokušamo pronaći grobna mjesta gdje su njihovi ubijeni članovi porodice sahranjeni.
Povodom ovog zahtjeva predstavnici Operativnog tima RS su izašli na lice mjesta i tom prilikom na lokalitetu - neposredno pored pravoslavnog groblja (mrtvačnica u izgradnji) u Gornjoj Trnovi, nekada opština Nova Gradiška (sada opština Bogićevci), Republike Hrvatska, locirali grobna mjesta gdje su najvjerovatnije sahranjeni neki od članova porodice Vuković, Dićko Ruža i njen sin Željko, te Grmuša Jovan i drugi. Detaljnom analizom grobnice na licu mjesta je konstatovano da ova grobnica sadrži između dvadeset osam i trideset jednog grobnog mjesta na kojima su sahranjena tijela.
Lice mjesta je fotografisano i napravljena je foto dokumentacija lica mjesta i crtež lica mjesta koji su dostavljeni Tužilaštvu BiH (dopis br. 174-4/08 od 07.11.2008. god.) kako bi se našao način da se preko INO BiH i Uprava za zatočene i nestale pri Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Vlade Republike Hrvatske izvrši elshumacija tijela sa locirane grobnice.
Ekshumacija ove grobnice obavljena je u periodu od 29.06. do 02.07.2010. godine, a tijela su nakon ekshumacije prevežena u Zavod za sudsku medicinu u Zagreb kako bi se obavila forenzička obrada, skinuli uzorci za DNK analizu i konačno odentifikovala nakon pristizanja pozitivnih DNK nalaza.
Među identifikovanima licima su Vuković Ranko, njegova supruga Anđelija, njihova djeca jedanaestogodišnja Gorana i osmogodišnji Gordane i Rankov brat Milutin, njegova supruga Cvijeta i njihova sedmogodišnja kćerka Dragana, koji su sa još 21 mještaninom sela Medari, nastradali u agresiji hrvatskih oružanih snaga 1. i 2. maja 1995. godine na zaštićenu zonu UN-a, poznatu kao sektor "Zapad".

- Opširnije o slučaju: dokument (pdf)

Identifikacija u Banjaluci, 24.02.2011.

Dana 24.02.2011. godine po naredbi Kantonalnog tužilaštva zeničko - dobojskog kantona, Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske, u prostorijama Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske u Banjalici, obavio je konačnu identifikaciju sljedećih lica:

 1. Božanović (Blagoje) Jovanka, rođ. 1935. god., civil, nestala 16.09.1995. godine na području Gornje Bočinje, opština Maglaj, ekshumirana zajedničke grobnice (dva tijela - bračni par Božanović) sa lokaliteta Malo Polje, Gornja Bočinje, opština Maglaj, dana 21.10.2010. godine i
 2. Božanović (Toma) Jelisija, rođ. 1933. god., civil, nestao 16.09.1995. godine na području Gornje Bočinje, opština Maglaj, ekshumirana zajedničke grobnice (dva tijela - bračni par Božanović) sa lokaliteta Malo Polje, Gornja Bočinje, opština Maglaj, dana 21.10.2010. godine.

Identifikacija u Banjaluci, 11.02.2011.

Dana 11.02.2011. godine po naredbi Okružnog tužilaštva u Banjaluci, Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske, u prostorijama Operativnog tima Republike Srpske za traženje nestalih lica u Banjalici, obavio je konačnu identifikaciju sljedećih lica:

 1. Savić (Radovan) Mikica, rođ. 1961. god., vojnik, nestao 09.10.1995. godine na području sela Podrašnica, opština Mrkonjić Grad. Posmrtni ostaci Savić Mikice pronađeni prilikom asanacije terena 5 km iznad sela Podrašnica, planina Lisina, nedaleko od puta koji vodi od sela Podrašnica prema „Toplića kolibi“ - šuma zvana “Prisjeka”, opština Mrkonjić Grad, dana 28.03.1996. godine,
 2. Dragičević (Marko) Gojko, rođ. 1968. god., vojnik, nestao 07.08.1995. godine na lokalitetu Torlakovac, opština Donji Vakuf. Posmrtni ostaci Dragičević Gojka pronađeni prilikom asanacije terena na lokalitetu Oborci, Osoje - brdo Sovići, opština Donji Vakuf, dana 25.07.2006. godine, i
 3. Jerković (Đuro) Radojka, rođ. 1936. god, civil, nestala 14.09.1995. godine u selu Vojevac, opština Bosanska Krupa, ekshumirana iz pojedinačne grobnice sa gradskog groblja “Lipik”, Bosanska Krupa, dana 30.05.2000. godine.

Identifikacija u Banjaluci, 10.09.2010.

Dana 10.09.2010. godine po naredbi Okružnog tužilaštva u Banjaluci, Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske, u Banjaluci, obavio je konačnu identifikaciju sljedećih lica:

 1. Egelja (Mile) Perka, rođ. 1931. god., civil, nestala 13.09.1995. godine u Suvaji, opština Bosanski Petrovac, ekshumirana iz masovne grobnice u selu Suvaja, opština Bosanski Petrovac, dana 08.05.1998. godine,
 2. Rašinac (Nikola) Mile, rođ. 1950. god., vojnik, nestao 11.04.1999. godine u Hrvatskoj Dubici, ekshumiran u Slavonskom Brodu, Hrvatska, dana 19.11.2002. godine,
 3. Vukelić (Spasoje) Dušan, rođ. 1946. god., vojnik, nestao 11.10.1995. godine na području opštine Mrkonjić Grad, ekshumiran iz masovne grobnice u Mrkonjić Gradu, dana 05.04.1996. godine,
 4. Bijelić (Vasilj) Mileva, rođ. 1934. god., civil, nestala u izbjegličkoj koloni na području opštine Bosanski Petrovac, ekshumirana u Bosanskom Petrovcu, dana 13.10.1999. godine,
 5. Guteša (Mile) Mirko, rođ. 1932. god., civil, nestala na lokalitetu Duliba, opština Kulen Vakuf, ekshumirana sa lokaliteta Bosanski Petrovac, dana 13.10.2001. godine,
 6. Lazić (Jovan) Ranko, rođ. 1973. god., vojnik, nestao u „Tuzlanskoj koloni“, grad Tuzla, dana 15.05.1992. godine, ekshumiran iz masovne grobnice u Tuzli, dana 19.10.1999. godine i
 7. Bešić (Mustafa) Esad, rođ. 1937. god., civil, nestao u vremenskom perodu od 25.09. do 30.09.1995. godine na području Starog Majdana, opština Sanski Most, ekshumiran u Sanskom Mostu, dana 05.12.2003. godine.

Identifikacija u Istočnom Sarajevu, 03.09.2010.

Dana 03.09.2010. godine po naredbi Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske, u Lukavici - Istočno Sarajevu, obavio je konačnu identifikaciju sljedećih lica:

 1. Drakulić (Ilija) Stevo, rođ. 1939. god., civil, nestao 01.07.1992. godine u gradu Sarajevo (odveden iz stana u kasarnu „Viktor Bubanj“, Sarajevo), ekshumiran iz masovne grobnice „Stadion“ (pomoćni stadion „Koševo“) - Sarajevo, dana 27.11.1998. godine i
 2. Pandurević (Vlado) Savo, rođ. 1939. god., civil, nestao 1992. godine u gradu Sarajevo, ekshumiran sa groblja „Lav“ - Sarajevo, dana 15.07.2003. godine.

Identifikacija u Istočnom Sarajevu, 27.08.2010.

Dana 27.08.2010. godine po naredbi Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske, u Lukavici - Istočno Sarajevu, obavio je konačnu identifikaciju sljedećih lica:

 1. Novaković (Rado) Miloš, rođ. 1956. god., civil, nestao 30.06.1992. godine u Brežanima, opština Srebrenica, ekshumiran u Brežanima, opština Srebrenica, dana 17.11.2006. godine,
 2. Čabak (Veljko) Blagoje, rođ. 1957. god., civil, nestao 1992. godine u Brezi, ekshumiran u Brezi dana 28.09.2006. godine,
 3. Vasić (Drago) Mara, rođ. 1930. god., civil, nestala 02.06.1992. godine u Dejčićima, opština Trnovi, ekshumirana u Dejčićima - Trnovo, dana 28.09.2009. godine,
 4. Vasić (Ostoja) Nenad, rođ. 1931. god., civil, nestao 02.06.1992. godine u Dejčićima, opština Trnovi, ekshumirana u Dejčićima - Trnovo, dana 28.09.2009. godine, i
 5. Buha (Pero) Marko, rođ. 1936. god..

Identifikacija u Banjaluci, 05.08.2010.

Dana 05.08.2010. godine u Banjaluci Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske; u prostorijama Operativnog tima RS za traženje nestalih lica obavio je konačnu identifikaciju sljedećih lica:

 1. Nakić (Mitar) Mile, rođ. 1975. god., vojnik, nestao 15.06.1995. god. na planini Staretina, opština Livno, pronađen prilikom asanacije terena na Bjekića Vrhu, planina Staretina, opština Livno dana 14.08.2008. godine;
 2. Dunović (Boško) Zoran, rođ. 1962. god., vojnik, nestao 15.06.1995. god. na planini Staretina, opština Livno, pronađen prilikom asanacije terena na Bjekića Vrhu, planina Staretina, opština Livno dana 14.08.2008. godine;
 3. Čenić (Ostoja) Dimitrije, rođ. 1968. god., vojnik, nestao 15.06.1995. god. na planini Staretina, opština Livno, pronađen prilikom asanacije terena na Bjekića Vrhu, planina Staretina, opština Livno dana 14.08.2008. godine;
 4. Grahovac (Mile) Neđo, rođ. 1957. god., vojnik, nestao na lokalitetu Babići, opština Šipovo, pronađen 29.03.1996. godine na području sela Babići, opština Šipovo;
 5. Pandžić (Đure) Dragan, rođ. 1956. god., vojnik, nestao na lokalitetu Babići, opština Šipovo pronađen 29.03.1996. godine zajedno sa Grahovac Neđom na području sela Babići, opština Šipovo;
 6. Dakić (Rade) Milenko, rođ. 1962. god., vojnik, nestao 11.10.1995. godi. na lokalitetu - selo Trijebovo, opština Mrkonjić Grad, eskhumiran 03.04.1996. godine iz masovne grobnice u Mrkonjić Gradu, nakon identifikacije sahranjen 09.08.2010. godine na „Gradskom groblju“ u Mrkonjić Gradu;
 7. Matić (Jovo) Mara, rođ. 1919. god., civil, nestala 28.07.1995. god. na području opštine Glamoč, ekshumirana 14.09.1999. godine sa groblja „Zastinje“, grad Livno;
 8. Jovanović (Rade) Marija, rođ. 1940. god., civil, nestala 09.09.1995. god. na lokalitetu - selo Podgorja, opština Mrkonjić Grad, ekshumirana 16.07.1996. godine iz masovne grobnice „Kamen“, Glamoč;
 9. Vujinović (Jovo) Mlađen, rođ. 1917. god., civil, nestao 15.09.1995. god. na lokalitetu - selo Ljubine, opština Ključ, ekshumiran 17.12.2008. godine na području - selo Ljubine, opština Ključ;
 10. Todorović (Nikola) Jagoda, rođ. 1912. god., civil, nestala 06.08.1995. god. na području opštine Prijedor u izbjegličkoj koloni iz Republike Srpske Krajine, ekshumirana sa gradskog groblja „Pašinac“, grad Prijedor, dana 29.07.2003. godine;
 11. Miljević (Jovo) Drago, rođ. 1920. god., civil, nestao 13.09.1995. god. na lokalitetu Vedro polje, opština Bosanski Petrovac, ekshumiran sa pravoslavnog groblja „Trešnjice“, Bosanski Petrovac, dana 31.05.2000. godine.

Svečani ispraćaj identifikovanih obavljen je 11.08.2010. godine u 11,00 časova sa platoa „Spomen koturnice“ koja se nalazi na „Novom groblju“ u Banjaluci.

Identifikacija u Nevesinju, 29.07.2010.

Dana 29.07.2010. godine u prostorijama „Spomen kosturnice“ u Nevesinju, Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske, obavio je konačnu identifikaciju sljedećih lica:

 1. Dabić (Milosav) Pavle, rođ. 1950. god. u selu Kula, vojnik, opština Konjic, nestao 23.08.1992. godine u Rošcu, opština Mostar, posmrtni ostaci tijela isporučeni od strane komisije za razmjenu HVO dana 11.12.1992. godine komisiji za razmjenu ratnih zarobljenika „Hercegovačkog korpusa“ sa lokaliteta Rošci, opština Mostar;
 2. Balaba (Jovo) Božo, rođ. 1934. god. u Mostaru, civil, nestao 03.08.1992. godine u logoru „Dretelj“, Čapljina, posmrtni ostaci tijela isporučeni od strane komisije za razmjenu HVO dana 24.08.1993. godine komisiji za razmjenu ratnih zarobljenika „Hercegovačkog korpusa“ sa lokaliteta Vrgorac, Mijaca;
 3. Kuljanin (Radovan) Sretko, rođ. 1960. god. u Bradini, opština Konjic, civil, nestao 27.05.1992. godine u Bradini, opština Konjic, ekshumiran 09.07.2008. godine sa lokaliteta Zaledina - Bradina, opština Konjic i
 4. Vanović (Jovo) Milena, rođ. 1919. godine u Malom Polju, opština Mostar, civil, nestala u junu mjesecu 1992. godine u Malom Polju, opština Mostar, ekshumirana 11.06.2008. godine sa lokaliteta Malo Polje, opština Mostar.

Posmrtni ostaci mrtvih tijela nalaze se u „Spomen kosturnici“ u Nevesinju do konačne predaje porodicama.